Skilmálar netverslunar Tophorses.shop

 

 1. Almenn ákvæði
  Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefsvæðinu www.Lukkulaki.is. Eigandi Tophorses.shop er Icecard ehf knt 450411-1080- Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ- vsk nr 120283. Til einföldunar verður hér eftir talað um Tophorses eða www.Tophorses.shop eða Icecard. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur Lukkulaki.is annars vegar og kaupanda vöru eða þjónustu hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu Tophorses.shop  teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

„Kaupandi“ er einstaklingur, sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup nr. 48/2003. Kaupandi verður að vera a.m.k. 18 ára. „Kaupandi“ getur líka verið fyrirtæki en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga þá við. Þessi lög gilda um réttarstöðu samningsaðila þegar sérstökum ákvæðum þessara skilmála sleppir. Tophorses.shop selur vörur eða þjónustu til kaupanda á vefsvæði sínu. Við bjóðum einnig kaupanda að fá vöruna senda heim til sín eða sækja í pósthús.

 1. Upplýsingar og verð
  Verð á vefsvæði Tophorses.shop og í útsendum póstum eru með virðisaukaskatti og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur. Tophorses.shop áskilur sér rétt til að afturkalla pantanir í heild eða að hluta ef að viðkomandi vara er uppseld, skemmd eða gölluð. Við munum upplýsa kaupanda um allt slíkt eins fljótt og kostur er, og hugsanlega koma með tillögu að annarri vöru sem kaupanda gefst kostur á að samþykkja eða hafna.
 2. Persónuupplýsingar
  Sendingar úr kerfi póstlista kerfi kunna að nota persónuupplýsingar, s.s. búsetu, aldur eða viðskiptasögu, til að útbúa viðeigandi skilaboð til meðlima klúbbsins. Þessar upplýsingar eru aldrei afhentar þriðja aðila. Meðlimir klúbbsins geta ætíð afskráð sig og þannig neitað fyrirtækinu notkun á slíkum upplýsingum.
 3. Aðgangur
  Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á Tophorses.shop. Tophorses.shop áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir aðgang ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.
 4. Innskráning, pöntun og afhending
  Við fyrstu innskráningu á Tophorses.shop skráir kaupandi fullt nafn, kennitölu, heimilisfang og tölvupóstfang sitt og samþykkir að hann hafi lesið skilmála félagsins. Einnig getur kaupandi samþykkt að vera á póstlista. Pöntun kaupanda á Tophorses.shop er bindandi. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst. Í kaupferlinu velur kaupandi sér sendingarleið. Ef kaupandi hefur valið að fá sendingu með Póstinum þá ber Tophorses.shop ekki ábyrgð á afhendingartíma sendingarinnar. Pósturinn getur ekki sent stórar sendingar heim að dyrum alls staðar á landinu. Nánari upplýsingar um þjónustu póstsins má finna á heimasíðu Póstsins.
 5. Yfirferð á vöru
  Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina þarf hann að byrja á því að kanna hvort hún sé í samræmi við pöntunarstaðfestingu og reikning. Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar sem fylgja með vörunni. Ef kaupandi telur að varan sé ekki í samræmi við vörulýsingu þá þarf hann að senda tilkynningu þess efnis með tölvupósti eða hafa samband við þjónustuver Tophorses.shop. Lukkulaki.is áskilur sér rétt að sannreyna staðhæfingu innan 7 daga.
 6. Samningurinn
  Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála Tophorses.shop. Skilmálarnir eru aðgengilegir á vefsvæði Lukkulaki.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupanda samkvæmt skilmálum og skilyrðum Lukkulaki.is.
 7. Greiðsla
  Greiðslu getur kaupandi innt af hendi á 3 vegu:
 • Kreditkort: Greiðsla fer fram á sama tíma og kaupandi skráir kaup sín. Greiðsla með kreditkorti fer fram í gegnum örugga greiðslugátt sem kaupanda er beint sjálfkrafa til þegar hann fyllir út greiðsluupplýsingar. Þegar kaupandi staðfestir upplýsingarnar er greiðslan skuldfærð af kortinu.
 • Millifærsla: Ef óskað er eftir að greiða með millifærslu þarf kaupandi að millifæra yfir á reikning Icecard ehf og setja í tilvísun/stutt skýring númer á pöntun. Ef Icecard hefur ekki móttekið greiðslu innan tveggja daga falla kaupin sjálfkrafa niður
 • Reikningsnúmer : 544-26-11211, knt 450411-1080
 • Greitt hjá Tophorses við afhendingu vöru, með staðfestingu á persónuskilríkjum
 1. Skilaréttur
  Tophorses.shop skuldbindur sig til að afhenda kaupanda vöru eða þjónustu fyrir kaupum í samræmi við skilmála þessa og gildandi rétt. Kaupandi getur skilað vöru til okkar innan 14 daga, nóg er að láta okkur vita innan 14 daga um að kaupandi óskar eftir að skila vöru,valið nýja eða fengið hana endurgreidda að fullu. Tophorses áskilur sér rétt til að skoða að varan sé í lagi og til að koma í veg fyrir misnotkun á 14 daga skilarétti. Varan þarf að vera í upprunalegu ástandi  en ekki er skilyrði að hún sé ónotuð. Reikningur eða kvittun fyrir kaupum eru skilyrði fyrir vöruskilum. Einnig þurfa allir aukahlutir að fylgja með vörunni.

Ef til endurgreiðslu kemur innan 14 daga frá kaupum, skv. tilmælunum, mun Tophorses.shop endurgreiða kaupanda vöruna á sama hátt og viðskiptavinur notaði við greiðslu – þ.e. með bakfærslu á kreditkorti, innlögn á bankareikning .

 1. Galli
  Ef vara er gölluð er Tophorses.shop skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Samkvæmt lögum um neytendakaup nr. 48/2003 á kaupandi rétt á því að fá gallaða vöru bætta ef tilkynning berst okkur innan tveggja mánaða frá því að kaupandi varð var við galla. Tophorses mælir með því að kaupandi sendi tölvupóst eða hringi í okkur sem fyrst frá því að galli uppgötvast. Við sendum staðfestingu til baka um móttöku tölvupóstsins.Ábyrgðartími vöru er 2. ár, Tophorses.shop áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð innan 7 daga.
 2. Ábyrgð
  Ábyrgð Tophorses.shop hefur ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup nr. 48/2003. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við lög um neytendakaup og miðast við dagsetningu kaupa til einstaklinga.Ábyrgðartími vöru er 2. ár, ef um er að ræða sölu til fyrirtækis er ábyrgð á galla 1 ár frá kaupdagsetningu samkvæmt lögum um lausafjárkaup nr. 50/2000.

Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits eða notkunar á vöru sem eðlilegt þykir að endist skemur en 2 ár s.s. rafhlöður í rafrettur, einnota rafrettur,vökvar.kveikjarar, tóbak, matvöru,drykkjarvöru og getur þurft að endurnýja fyrir lok ábyrgðar. Ábyrgð fellur úr gildi ef vara hefur verið opnuð eða átt við hana án samþykkis Lukkulaki.is þrátt fyrir að þar hafi verið viðurkenndur aðili. Ábyrgðin fellur líka úr gildi ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar.

Tophorses.shop er ekki skuldbundið til að sjá um viðgerð á vöru, gefa afslætti eða skipta út vöru eftir að ábyrgðartíma lýkur. Tophorses.shop áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála innan 7 daga. Ef vara fellur undir ábyrgðarskilmála þá er Tophorses.shop skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru eða afturköllun kaupa.

 1. Annað
  Tophorses.shop áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda og/eða birting á vefsíðu Lukkulaki.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

13.Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

 1. Ágreiningur
  Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd vöru og þjónustukaupa hjá Neytendastofu.Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á netfanginu www.kvth.is. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.
 2. Sendingarkostnaður

Engin sendingarkostnaður fellur á vöruna, hann er innifalin í vöruverði.

 1. Gildistími

Samningur og skilmálar þessir gilda frá 1.Júlí 2020

 sjá hér reglugerð og eyðublað um skilatylkinningu.

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/435-2016 

 

Sjá einnig hér : lög um neytendasamninga :

https://www.althingi.is/altext/stjt/2016.016.html